Poruchy rastu v bedrových kĺboch sú známe už mnoho rokov. Je to závažná dedičná choroba psa a preto jej treba venovať zvýšenú pozornosť. Je označovaná ako dysplázia bedrových kĺbov DBK. Jej následky pre psa môžu byť od bolesti , cez obmedzenie pohyblivosti až po chronické ochrnutie. K prudkému vývoju dysplázie môže dôjsť v prvom roku života zvieraťa vplyvom rýchleho rastu alebo v dôsledku poranenia.

Táto porucha sa vyskytuje hlavne u väčších plemien, ktoré majú končatiny viac zaťažené ako malé, ľahšie  psy. Na poruchy vývoja nepriaznivo pôsobí aj keď sú psy prekrmovaní, previtamínovaní, alebo majú nevyvážený prísun stravy. Na vývoj kĺbov a chrupaviek výborne pôsobí podávanie Gelacan- darling, odporúča sa aj podávanie vyšších dávok vitamínu C .Choroba je spôsobená nedostatočným vývinom kĺbovej jamky a bedrového kĺbu. Nerovnomerný rast kosti spôsobí poškodenie ich chrupavkových častí. Zmeny na bedrových kĺboch možno dobre pozorovať na RTG snímkoch.

Aby sa znížilo riziko a rozsah ochorenia dalších generácii psov, do chovu sa zaraďujú jedinci, ktorých výsledok RTG DBK je v súlade s požiadavkami v chovateľskom poriadku. Z toho dôvodu je potrebné pred zaradením jedincov do chovu ( pred bonitáciou ) urobiť RTG vyšetrenie na DBK , ktoré je možné vykonať najskôr vo veku 12 mesiacov , ideálne vo veku 20 mesiacov.

Stupeň dysplázie sa hodnotí podľa medzinárodne uznanej tabulky FCI nasledovne:

Nález DBK

Norbergov uhol (stupne)

0 bez nálezu (HD frei)

A   105° a viac

1 hraničný (Übergangsform)

B   105°

2 ľahký (Leichte HD)  

C   105 – 100°

3 stredný (Mittlere HD)

D   100 – 90°

4 ťažký (Schwere HD)

E    pod 90°

Výsledok sa uvádza vo tvare "zlomku" ( vľavo/vpravo) pre ľavú a pravú zadnú končatinu. Z uvedeného prehľadu je zrejmé, že v našom chove sa môžu použiť jedinci s max. hraničným nálezom DBK.

Aby bola zabezpečená jednotnosť a objektivita pri vyhodnocovaní výsledkov môžu RTG na DBK vykonávať  ibavybrané pracoviská na území Slovenska. Ich zoznam poskytuje SKJ, resp Komora veterinárnych lekárov SR, ktorá udeluje licenciu.