Klubový účet je vedený v Unicreditbank , č ú. SK97 1111 0000 0066 1607 3002  .

Členské na rok 2017  je 10 eur

Členské je možné uhradiť bankovým prevodom na klubový účet alebo poštovou zloženkou na klubový účet, pričom adresát je klub chovateľov slovenských čuvačov, Štefánikova 10, 811 05 Bratislava, ako správu pre prijimateľa treba uviesť Vaše priezvisko  a napísať členské 2017.

Prosíme všetkých chovateľov a majiteľov krycích psov, aby zaplatili tento ozaj symbolický členský poplatok.

Pozor!!!

chovateľ, ktorý si nesplní svoje záväzky voči klubu, nemôže žiadať o chovateľský servis.