Po svojom medzinárodnom uznaní mohol Slovenský čuvač oficiálne nastúpiť cestu svojho rozvoja. Početné a kvalitné vrhy boli v Turci, okolí Žiliny a na Liptove, zásluhou p. Zacharidesa z Vrútok. Klub pre skvalitnenie chovu stanovil 5 krvných línii, zakladateľmi ktorých sa stali nasledovní plemenníci:

KAZO

Táto línia vznikla zámerne za účelom zlepšenia výšky u sučiek a psov. Na výstavách sme sa totiž často stretávali s malými zvieratami. Tento zámer sa podaril a od začiatku až doposiaľ z tejto línie pochádza veľa kvalitných jedincov. Dosiahnutie cieľa potvrdzujú zvieratá vysokých kvalít, ako Kazo z Veľkého Choča, Ando z Turčianskej Záhradky, Dingo, Barón, Egon z Turčianskych Košút a iné. Zakladateľ línie Azúr pochádzal z pôvodného odchovu z Liptova. Zakladateľ línie Kazo z Velkého Choča pochádza po otcovi Azúr. Najvýznamnejším synom Kaza bol Ando z Turčianskej Záhradky, cez ktorého dvoch synov Dinga z Turčianskych Košút a Arka zo Strážovského lesa prídeme až k dnešným plemenníkom, patriacim do tejto línie. Vnuk Arka, Brutus z Vranských záhrad pôsobil v chovateľskej stanici z Krupinskej doliny a dosť výrazne sa presadil v chove. Druhú vetvu tejto línie môžeme sledovať cez pravnukov Dinga, Arona Erota a Egona z Lusky, ktorých potomkovia dodnes ovplyvňujú chov. Táto línia sa vyznačuje pevným konštitučným typom, hnedým okom (hlavne po Egonovi z Lusky a Garde z Farmy Zbiroh) svetlé oko sa vyskytlo v Čechách po plemenníkovi Cézar ze Žíreckých strání. Z nedostatku exterieru sa častejšie vyskytuju voľnejšie pysky, strmejšie uhlenie končatín a nedostatky v nesení chvostu a uší. Výskyt dysplázie bedrových kľbov je u 28 % jedincov, i ked sú tu značné rozdiely po plemenníkoch.

NERO

Zakladateľ línie Nero z Liptovskej Lúžnej pochádza z pôvodného chovu v salaši v Liptovskej Lúžnej. Objavil ho tam istý veterinár, ktorý o ňom napísal doc. Dr. V.Kurzovi a ten informoval výbor klubu. V tom čase trojročného psa kúpili a doviezli do Vrútok. Používali ho v chove s cieľom oživiť krv a upevniť kvalitu srsti a pigmentu. bol vysoký len 63 cm a vznikli obavy z nižšej výšky pri potomstve. Túto vlastnosť však neprenášal, a tak sa v chove dobre osvedčil. Z pokračovateľov tejto línie uvedieme syna Umeka z Turčianskej Záhradky, ďalej to boli vnuci Dunaj z Pečenského jazera a Dunaj zo Šindlerovho dvora, cez ktorého pravnukov Edyho z Jizerské Chaloupky a Cézara z Kmochova rodiště by sa snáď v Čechách dali nájsť ešte nejakí jedinci. Na Slovensku bol posledným pokračovateľom tejto línie Nano z Polinho dvora. ďalšími plemenníkmi boli Cár z Podchotára, Ando z Jedľovín, Dar z Krasnej samoty a iné. Dnes táto línia neexistuje.

IBRO

Zakladateľ línie Ibro z Hoverly je jedným z najstarších plemenníkov, používal sa najmä v západných Čechách. pretože jeho majiteľ mal veľku chovnú stanicu, táto línia sa velmi rozšírila. Kvalita odchovu závisela od kvality sučiek. Celkovo sa však dobre uviedol. dalšiemu chovu dal nasledujúcich plemenníkov: Barbos Ibra a Blesk z Rokycanských vrchov, Harino z Trenčína, Alan z Kozinovho kraja a iné. Zakladateľ línie Ibro z Hoverly pochádza z otca Disk z Valtírova, ktorého otcom bol kuvas Bosko v.Schwabbauenhof. Táto línia je na Slovensku zachovaná cez Ibrovho syna Barbosa z Rokycanských vrchu. V chove sa významne presadil jeho vnuk Kazan z Kraslických pastvin. Kazanov pravnuk Ben z Kmeťovho polomu bol úspešným pokračovateľom tejto línie a jeho synovia a vnuci sú držitelia mnohých titulov. v čechách je táto línia zachovaná cez Ibrovho syna Cyklona z Rokycanských vrchu. V tejto línii sa veľmi málo vyskytujú zvieratá hrubého konštitučného typu, skôr sa vyskytujú jedince jemnejšej konštitucie. Veľmi zriedka sa vyskytujúce svetlé oko, prevažne sú oči hnedé až tmavohnedé. vyskytujú sa nedostatky v nasadení a nesení chvosta a uší.

UMEK z TUTLEK

Bol prvý kvalitný plemenník, s ktorým sa na Slovensku začala systematická plemenárska práca. Ustajnený bol u L.Gembalu, vtedajšieho predsedu klubu. jeho pričinením ovplyvnil chov čuvača na Orave. Dal niekolko víťazov celoštátnych a medzinárodných výstav. Do tejto línie patrí Šuhaj z Oravskej priehrady, Cézar z Petržalských sadov, Lux z Veľkého Choča, Ibro z Ranča N, Bojar z Oravskej priehrady a iné. Zakladateľ tejto línie Umek z Tutlek bol hojne využívaný a mal dostatok potomstva, dnes sa nám táto línia tak tak zachovala. Je to v podstate len jedna vetva cez jeho syna Luxa z Veľkého Choča, ktorého pravnuci Eso Zbehy a Hill z Písecké rozhledny sú cez svojich potomkov pokračovateľmi tejto línie. Pritom jedine táto línia je jediná priamo odvodená od psa Jerry, zakladateľa chovu taranských čuvačov. Predstavitelia tejto línie sa vyznačuju pevným konštitučným typom, dobrou výškou, nevyskytuje sa svetlé oko, vyskytujú sa zle nesené chvosty. Táto línia je najviac zaťažená dyspláziou bedrových kľbov až 36% jedincov je postihnutých

SIMBA

Zakladateľ línie Simba z Prus pochádza z poľského pohraničia. Veľmi sa uplatnil v chove Ing Moroza. Na potomstvo prenášal prevažne väčšinu dobrých vlastností. Negatívne javy sa prejavili pri blízkej príbuzenskej plemenitbe. Do tejto línie patrí Dingo z Rokycanských vrchov, Cézar z Podkubínskej hole, Gero zo Zlatej studne, Doris z Ranča N, Asan z Kaolínových dolov a iné. Dnes na Slovensku nemáme priameho pokračovatela tejto línie. Potomkovia sú v Čechách cez Cirana z Panorámy Strakonic a v Nemecku cez Cézara z Tavíkovské farmy